Skip to content

Breng zelf de buitenwereld in kaart

2016 September 29

Op een zonnige septembermiddag genoten tweedejaars studenten Geo, Media & Design in Almere van een MapDay: een dag waarop zij zelf actief de wereld in kaart brachten.

Tijdens deze opleiding aan de Aeres Hogeschool Almere komen (nieuwe) media en aardrijkskunde samen. De opleiding stelt als eerste voorwaarde dat je aardrijkskunde en geografie (..?) leuk vindt. In het tweede jaar gaan de studenten ‘een stap verder in professionalisering’. Ze leren onderzoeken, ontwerpen, beheren en kennis toepassen. Data kwaliteit, ruimtelijke analyse, nieuwe media en communicatie staan ook op het lijstje, schrijft de folder.

Momenteel volgen deze studenten de module ‘Big data in a smart city’. Voor ze de big data induiken, was het vooral nuttig om even stil te staan bij little data: data die zelf door de studenten is vastgelegd. Een handige app daarvoor is Mapillary.

Mapparazi

Mapillary maakt het voor iedereen mogelijk om de buitenwereld vast te leggen: met de eigen smartphone, te voet of vanuit de auto. De Zweedse startup Mapillary had zelfs van die handige klemmetjes uitgeleend voor de fiets variant. De wereld vastleggen kan ad random: de app starten, rondlopen en automatisch foto’s maken. Niemand die daar nog vanop kijkt, in de nadagen van de Pokemon Go rage.

Als ware mapparazi legden de studenten alles wat op hun pad kwam vast: van schildpadden in het Weerwater tot het zwemparadijs bij het Beatrixpark, van gevaarlijke verkeerssituaties tot overvolle afvalbakken. Door een concrete opdracht werd structuur gebracht in het verzamelen van de ruwe foto’s: breng de bruggen in beeld voor de Gemeente Almere (er is nog wel eens gedoe met de kwaliteit), de oevers voor het waterschap Zuiderzeeland (hoe ziet die oever er uit op deze dag) en de fietspaden rondom het Weerwater (aan de zuidkant van dat meer zal in 2022 de Floriade ontstaan).

Resultaat

Nadat de foto’s werden geüpload heeft Mapillary ze keurig om een rij gezet. Foto’s die naast elkaar worden opgenomen lopen in elkaar over. Dat geeft een aardig beeld van ‘wat waar is’.  Maar Mapillary gaat verder: uit de beelden worden automatisch objecten herkend, te beginnen bij verkeersborden. De herkenning was niet 100 procent: soms werden er borden herkend, die in werkelijkheid geen verkeersbord zijn (zoals een spiegeling in het water), of werd het bovenste verkeersbord wel herkend, maar het onderste niet. De automatische herkenning doet zijn werk binnen een dag. Even was de opgenomen route de beste kaart van het gebied.

Wat hebben de studenten er van op gestoken? Vergeleken met Google Streetview is Mapillary minder nauwkeurig en van lagere beeldkwaliteit, maar wel veel actueler. En, met Mapillary kan je op veel meer plekken komen. Mapillary levert een zeer betrouwbare kaart op, aldus een van de deelnemers, want ik heb zelf de data ingevoerd. – Het is in ieder geval een leuke en leerzame ervaring geweest.

Meer foto’s

Mapillary maakt het wel heel gemakkelijk om de buitenwereld in kaart te brengen en zelf de topografie vast te leggen. De interpretatie laten we niet alleen aan de computer over, maar ook de geo-professional kan, wellicht met enige jaloezie op de studenten die de dag buiten hebben rondgefietst, nu van achter zijn scherm controleren of de data uit het veld strookt met wat er in zijn GIS is vastgelegd.

Het automatische herkennen opent perspectieven: veel topografie uit de werkelijkheid is op geen actuele kaart te vinden: na verkeersborden volgen postbussen, afvalbakken (als er niet teveel afval omheen ligt), zebrapaden en blindengeleidelijnen. Maar een serie foto’s op een rij maakt nog geen complete kaart. Daarvoor zijn veel meer foto’s nodig.

Geïnteresseerd? De eerstvolgende open dag van de Geo, Media & Design opleiding staat voor zaterdag 19 november op de kalender in downtown Almere. Een Mapillary workshop zou zo maar eens op de agenda kunnen staan.

– geschreven voor Geografie, verschenen op 29/9/2016

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS