Skip to content

(a)sociale media: doe normaal!

2010 August 12
MANCHESTER, UNITED KINGDOM - JULY 03: In this photograph illustration a Blackberry, logged onto social networking site Twitter, sits on a car dashboard on July 3, 2009 in Manchester, England. The social network site, started in 2006 in California as a sideline project, has grown into a global brand becoming one of the fastest growing phenomenas of the Internet. (Photo illustration by Christopher Furlong/Getty Images)

Gisteren week ik wat af van het gespreksonderwerp met twee van de vierheren.  Het ging niet direct over sociale media, maar op een gegeven moment spraken we wel over één van de mogelijk tools: twitter. Moet twitter? Noop, niets moet met sociale media. Of wel?

Want ondertussen branden de discussies los over de spelregels. Op de Linkedin Group Ambtenaar2.0 ging het over “Wel of niet beleid formuleren voor gebruik sociale media door ambtenaren?”  (72 reacties d.d.). Voor mij opmerkelijk: een handreiking (apart woord, ambtoslang?) voor de Ambtenaar 2.0. Ik vraag me af of deze handvatten expliciet moeten bestaan voor de online versie van de ambtenaar. (wees geloofwaardig, wees consistent, wees open…etc). Wat is het verschil met de offline versie?

Ik blijf vasthouden aan simpele spelregels voor de technologie: altijd meteen registreren en gewoon even testen of het bij me past. Na een paar weken ben ik daar wel uit.  Binnen esri hebben we ook een paar spelregels voorgesteld. Denk niet dat ik een code doorbreek als ik ze hier open publiceer….Deze overpeinzing past wel bij mijn voorbereiding voor mijn presentatie tijdens de GIS Conferentie. Sociale media: (1) doe maar normaal (2) soms is vorm van media asociaal, gewoon niet meedoen dan! en (0) begin met een onderwerp dat je enorm boeit (bv Oekrainse volksdansen ).

 1. Wat verstaat esri onder sociale media?
 2. Waarom wil esri daar iets mee?
 3. Moet ik meedoen of is het een keuze?
 4. Heeft esri wel iets mee te maken met mijn persoonlijk gebruik van social media?
 5. Wat zijn de spelregels vanuit esri mbt social media?
 6. Wie controleert of we er ons aan houden?
 7. Mag ik hieraan werken tijdens werktijd?
 8. Tips om te beginnen?
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS