Skip to content

ArcGIS, als platform voor innovatie / GeoDesign

2013 September 17

Op reis zijn is bij Schiphol altijd aanwezigNu nog maar een week tot de 20e (!) GIS Conferentie, tijd vliegt. Ik heb nog geen officieel aantal aanmeldingen gezien, maar vermoed dat het zomaar de 1000 aanmeldingen zal naderen. Hoewel ik eerder een fan van kwaliteit dan kwantiteit ben, vind ik dat aantal nog steeds indrukwekkend.

Sinds mijn vorige blog(je) ben ik vooral in gesprek gegaan over “hoe komt innovatie tot stand”, “hoe deel je innovatie” en “welke rol speelt het ArcGIS platform” – en Esri zelf. Interessante en te korte gesprekken over wat je gemakkelijk kan doen als de basis aanwezig is, de impact van delen en samenwerken, met o.a. Strategis, Gemeente Rotterdam, Waterschap Scheldestromen en Schiphol. Als er één organisatie is, die ik met “Op reis in uw wereld” associeer, dan is het wel Schiphol. Mooi detail: ook in de kantoren heb je het gevoel dat reizen en de reiziger gewoon aanwezig is.

 

Bucket list

 

Als eerste onderdeel van mijn presentatie zal ik opgaan op mijn “bucket list”: een lijst van ‘wat u nog wilt doen voor u definitief naar de andere wereld overgaat’. Het was voor mij een relatief onbekend begrip en het heeft ook wel iets paradoxaals (je weet wat er te gebeuren staat als je alles hebt afgestreept). Maar het idee spreekt me ergens ook wel aan en onbewust heb al menig item van zo’n lijst afgestreept.

Wat zeker op mijn lijst zou staan: de Odyssee navaren. Het is de reis die de held Odysseus –die van dat paard van Troje-  maakte na terugkomst van Troje op weg naar huis. Helaas kon ik in Pleaides bijna niets vinden van en over Odysseus. Het lijkt alsof er ook een Homerische kwestie bestaat voor de reis, die Odysseus heeft afgelegd. Eratostenes heeft daarover al eerder wat geschreven…

Over Hadranius was genoeg te vinden in Pleaides, en ik ben al snel uit het spreadsheet in de online kaarten gedoken. Maar meer daarover tijdens mijn presentatie.


View Larger Map

 

GeoDesign

 

We besteden er nog niet zoveel aandacht aan in Nederland, maar dat wordt deze week ruimschoots ingehaald met de 1e Europese GeoDesign Summit. In de VS wordt al een aantal jaren door Esri zo’n bijeenkomst georganiseerd, waarop GeoDesign concepten en technologieën worden gepresenteerd, en bediscussieerd.

Voor mij is GeoDesign waar landschap- en stedelijk ontwerp,  geografie ontmoeten, waardoor onderwerpen als visualisatie, 2D/3D, GIS/CAD/BIM als vanzelf ook aan de orde komen. Twee dagen vol met presentaties en workshops, die op de kruising van onderwerpen, die allen aardig in beweging zijn. Dr. Carl Steinitz, die zeker als aanstichter kan worden gezien, is ook van de partij een geeft op vrijdag een keynote presentatie.

Kortom, vele interessante presentaties. Graag neem ik een stukje inspiratie uit presentaties en gesprekken mee naar de Esri GIS Conferentie…

 

NB Onderstaande video leek mij wel toepasselijk mbt GeoDesign en de Klassieke Oudheid

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS