Skip to content

25 jaar passie voor locatie

2010 February 1

Evert Meijer en Henk Scholten, oprichters Geodan

Gefeliciteerd, oprichters en Geodanners! Ga er maar aan staan, 25 jaar passie voor locatie. Dat is zeker niet elke dag passie en innovatie, maar ontmoetingen met Geodanners zijn (bijna) altijd uitdagend en stemmen na nadenken.

Henk Scholten, geo-inspirator ad summum, kwam ik voor het eerst tegen tijdens het congres “International Symposium on Spatial Data Handling” in 1989. Het congres vond toen in Zürich plaats, we stonden samen in de lift en begonnen een praatje. Verving Henk niet Scott Morehouse van ESRI? Henk bracht in ieder geval een heel ander geluid naar de conferentie. Daarna kwam ik Geodan wel vaker tegen, bij de EGISsen van toen en het GIS in Business”94 (jawel).

In Geo Nederland is Geodan postief ‘niet te vermijden’!  Er zijn veel raakvlakken tussen Geodan en ESRI Nederland, en met Eagle zijn we ook nog ‘partners in crime’ (of partners in crisis management). Een feestje is dan ook helemaal op zijn plaats. De Geodan dag is op 10 juni, daarnaast organiseert nog vijf andere bijeenkomsten in het jubileum jaar. Weest er bij!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS