Skip to content

WVTTK tijdens een GIN bestuursvergadering…

2010 March 12

[picapp align=”right” wrap=”false” link=”term=rotterdam&iid=5127648″ src=”d/b/6/4/bridge_in_Rotterdam_8e31.jpg?adImageId=11214579&imageId=5127648″ width=”234″ height=”354″ /]

Wat Verder Ter Tafel Komt: vanochtend een GIN bestuursvergadering gehad. Gastheer deze keer was Gemeentewerken Rotterdam (waarvoor dank). Wat er op de agenda stond: een hele waslijst. Knap dat we maar vijf minuten uitliepen (klopje op je eigen schouder). Grotere onderwerpen: Relatie met de regio’s (vastgelegd welke afspraken moeten gelden voor actieve leden in een regio), financieel beleid (welk beleid en welke procedures volgen we), meerjarenplan in een mindmap, Algemene Leden Vergadering (in mei), GIN Symposium,  1e notitie over onderwijs en onderzoek, en veel kleinere onderwerpen (exacte taakverdeling binnen bestuur, ICT Overheid, partnerprogramma).

Het eerste onderwerp (na agenda, vaststelling en actielijst) heette zo mooi “hamerstukken”. Bleek dat sommige onderwerpen helemaal niet klaar waren voor de hamer! En andere onderwerpen verder uit de agenda weer helemaal wel.

Overigens zullen we de mindmap van het meerjarenplan na de volgende bestuursvergadering publiceren (en we hopen daarbij op reacties!) Genoeg te doen!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS