Skip to content

What They Don’t Teach You at Harvard Business School

2010 April 5
tags:
by Jw

Dit boek heb ik in 1985 gelezen, een jaar nadat het uitkwam. Het werd me aangereikt door een ‘collega’ op mijn toenmalige stageadres met het dringende advies om eens verder te kijken dan de technologie lang is. Na menige verhuizing prijkt het nog steeds in mijn boekenkast, top 3 naast Kotlers 1o1 on marketing.

Om duidelijk te zijn: de inhoud gaat over wat Harvard, of welke school dan ook, je gewoonweg niet kan bijbrengen. How to read people and how to use that knowledge to get what you want, dus. Een paar mooie quotes: “If Edison would have gone to business school, we would all be reading by larger candles”, “people reveal their inner most self in the most innocent of situations” en “find out what you love to do and you will be succesfull at it”. Apart dat ik nu ook over burnout lees, helemaal vergeten dat dit ook speelde in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dit boek blijft voor mij een aanrader. Heel apart dit keer: ik lees het boek nu met mijn zoon (1e jaars HU) en we bespreken de inhoud na een paar hoofdstukken.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS