Skip to content

Werkenden moeten blijven leren

2009 July 1
tags:
by Jw

Zo’n kop op www.nu.nl levert meteen vragen op. Niet-werkenden moeten niet blijven leren? Werkenden leren nu al wel, maar stoppen daar steeds mee?Verplicht leren ook als je niet wilt?

"Het leren moet een vaste plek krijgen in de relatie tussen werknemer en werkgever. En van beide kanten moet er een heuse ‘leercultuur’ worden ontwikkeld." Die mentaliteit zit wel goed bij ESRI. Iedereen heeft een opleidingsplan, helemaal niets doen aan opleidingen is uit den boze. En dat gaat veel verder dan de gewenste (Arc)GIS kennis.

Hoe houden alle geo-werkenden kennis op peil? Bestaat daar al een onderzoek voor? Ook zij zullen moeten blijven leren…

http://mobiel.nu.nl/pda/economie/146020-Werkenden-moeten-blijven-leren.html

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS