Skip to content

Wat doet GIN met ICT Overheid?

2010 March 30

Niet zo bar veel, maar we ondersteunen dit evenement graag: vanochtend heb ik Johan, programmacoordinator, kunnen spreken. GIN heeft drie sprekers voorgesteld, die op vrijdag de 29e april een presentatie zullen houden: Gemeente Amsterdam, Dataland en OpenStreetMap. Ik vond deze onderwerpen passend bij de positie van de vereniging en interessant voor leden/niet-leden uit de overheids/gemeente wereld. Inschrijven dus!

Het detail programma wordt nog door ICT Overheid zelf aangekondigd, ik denk op deze link. Overigens staat daar nog dat ondergetekende een presentatie zal geven over “Barriers en Oplossingen voor GI-toepassing bij de Overheid”. Echter, dat was slechts bedoeld als een suggestie voor het thema van de dag (en niet eens van mij afkomstig). Ik geef mogelijk wel een introductie, maar ik heb even geen tijd voor een gedegen presentatie over dit onderwerp (waarmee je een heel congres kan vullen…).

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS