Skip to content

Rijk worden met GIS? /2

2011 September 16

Plato (428/427 BC – 348/347 BC)Zoiets ja. Maar de exacte titel van mijn presentatie tijdens de GIS Conferentie luidt “Verrijk GIS met sociale media en open data!”. Vorig jaar heb ik goede feedback ontvangen naar aanleiding van mijn verhaal: graag vooraf meer informatie waar het precies over gaat. Bij deze een tweede poging.

Maar eerst over dat verrijken: in een boekje kwam ik het volgende tegen: “De eigenlijke taak van een vak is dus niet de vakman geld te laten verdienen, maar met behulp van de betrekkende vakkennis anderen te helpen.” (De staat, Plato).* Zo je al wilt dat geo-informatie iets met een vak te maken heeft, dan dienen we ons dus bezig te houden met het delen van kennis, in het levensbeeld van Plato. Daarin zit de verrijking. Bij deze dan een poging daartoe.

De eerste lijnen van mijn presentatie heb ik al eerder beschreven, nu heb ik er een aantal tweede lijnen aan toegevoegd.

  • Intro: redelijk persoonlijk. Wat kan openheid beteken. Voorbeeld Starbucks.
  • Social media: heel kort wat het is, doel, En voor Geo? Hyperlocal voorbeelden. Het Foursquare experiment. Andere geo voorbeelden (bv rennen).
  • Open Data: perspectieven van deze trend, doel, fasen van openness, nieuwe portaal overheid, kosten/baten. En voor Geo? Open geo data. Tips voor organisatie. Voorbij de experimenten.
  • Algemeen, meer plaatjes dan woorden. Drie gedachtenlijnen, deelnemers iets meegeven.

Mijn mindmap is al redelijk af en ik heb ook al wat plaatjes. Nu nog wat aanmeldingen voor mijn verhaal… maar ik wijs graag ook nog op een hele reeks interessante presentaties. Inschrijven kan nog deze week. (de deadline kan ik niet zo snel vinden op de website…) Graag tot ziens op de GC!

*in de vertaling van G. Koolschijn. Plato quote Socrates, die tegen Glaukon aanpraat (pag 37). Ik weet het, het is een oud verhaal. Maar toch.

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS