Skip to content

Prediker voor managers

2012 January 7

More about Prediker voor managers / druk 1Een zeer lezenswaardig (Zondags)boek, waarin levenswijsheden uit het boek Prediker worden vertaald naar het dagelijks werk van bestuurders en professionals. Prediker, vooral filosoof, spreekt in masjaals, puntige korte omschrijvingen, waarbij je even door moet denken. En dit boek doet dat met je. Samenvatten doet het boek tekort.

Het gaat aldus om zingeving voor werkenden, ingegeven vanuit Prediker. Oude wijsheden, voor ons vertaald naar het heden, en gerelateerd aan de huidige bedrijfsdenkers (o.a. Ansoff, Covey, Collins/Porras, N. Klein, Mintzberg, Peters/Waterman, Plato, Porter, Kets de Vries, K. Weick). Die woorden van wijsheid dienen langzaam te worden gelezen, net als dit boek.

Prediker relativeert o.a. het menselijk streven naar succes. En merkt op dat plannen (net als mijlpalen) slechts dienen om in beweging te zetten (dat is al een mooi streven). En ziet wijsheid als een houding, die komt met reflectie. En verder gaat dit boek over De kunst van het ontvangen, Geen enkele verdienste leidt tot levensvervulling, Met wijsheid komt je er niet. En..

Als ik dan toch een quote van een quote moet weergeven: “En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.” Prediker 12:12. En daar kan deze boekomnivoor het voorlopig even mee doen.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS