Skip to content

NOiV(En ooh ie vee) : Zonder open geen geo

2010 September 9

Is niet helemaal waar, maar open standaarden maken volgens mij geo-informatie veel sterker. In ieder geval heb ik een aantal colums over openheid beloofd. Dat gaat voor mij wel iets verder dan open standaarden en open source. Over die onderwerpen ben ik snel uitgeschreven (…).

Wat dan wel? Open innovatie (no brainer als onderwerp), Open Courseware, Open Data (!!!)., Open Leiderschap, Open Cloud, Open Government. Aan OpenSource zal ik ook wel een column -moeten- besteden, maar dat zal een hele korte worden!*

Overigens, Mapmyconnections heeft een aardige pickup opgeleverd: nu bloggen anderen er al over en heb ze de post in andere fora geplugd. Maar meer daarover tijdens de GIS Conferentie.

In ieder geval is de eerste column geplaatst. Hieronder plak ik’em ook nog even.

Zonder open geen geo

Tijdens de NOiV voorloperbijeenkomst van 17 juni heb ik een presentatie gegeven met als titel “Transparant aan de slag met open geo standaarden”. Mijn pleidooi: communiceer als organisatie de standaarden die je gebruikt/wilt toepassen zo gewoon en zo simpel mogelijk. Dat kan eenvoudig door ze vindbaar te publiceren op het internet. Zou mooi zijn als je met een zoekopdracht “open standaarden .pdf gemeente …” meteen bij de bron komt. Een gesprek over het hoe en waarom van de gekozen standaarden is dan snel opgestart.

In een bijzin van mijn verhaal stond “Zonder open geen geo”.

Geïntegreerd inzicht
Juist over die opmerking kreeg ik een aantal vragen (bijzinnen zijn vaak het meest interessant…). Is openheid in het bijzonder van belang voor geo-informatie? Ik meen van wel. Met de inzet van Geografische Informatie Systemen sturen organisaties aan op betere besluiten, waarvan de achterliggende vraagstukken een geografische context hebben.

Het antwoord op geografische vragen zal worden geanalyseerd uit allerlei soorten (geo)gegevens, die weer in allerlei soorten systemen zijn opgeslagen. Zonder open standaarden zou men alleen gegevens uit de eigen silo kunnen inbrengen in de analyse. Het eindresultaat is dan waarschijnlijk minder betekenisvol. Openheid is de inherente succesfactor van GIS en het kan leiden tot een geïntegreerd inzicht.

De belangrijke voortrekkersrol van Geonovum op het gebied van geostandaarden kan hiermee worden verklaard. Aansluiting bij de internationale relevante IT en geo-standaarden (er zijn er wel 25+ in ons werkveld) staat daarbij centraal. Momenteel moet er nog weinig met betrekking tot open standaarden en geo-informatie, maar het ligt in de verwachting dat dat binnenkort gaat veranderen.

Echte actie telt
Naar mijn mening is het belang van open standaarden van groter belang voor geo-informatie dan voor andere systemen. Silodenken en -handelen zitten het succes van geo-informatie in de weg. Open standaarden zouden een no-brainer moeten zijn. Maar alleen meer bekendheid is onvoldoende. Echte actie telt. Een begin is snel gemaakt: organisaties, die open standaarden belangrijk vinden, zouden ze gewoon kunnen publiceren.

*grapje natuurlijk. niet meteen op de kast svp…

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS