Skip to content

Nieuws van Geo-Informatie Nederland, september 2009

2009 September 13
by Jw

95 GiN-logo sept 2002gister via Linkedin verstuurd:

Dag leden van en geïnteresseerden in Geo-Informatie Nederland,

Wederom een update van GIN, via Linkedin.

Geo-Info Vernieuwd
Net na de vakantie viel meteen een vernieuwde Geo-Info op de mat. Complimenten voor de redactie, het is een publicatie van formaat geworden. Louis Smit schrijft zelfs over een ‘extreme makeover’. En wat vindt u? Reactie zijn zeker welkom bij info@geo-info.nl . Het aankomende nummer ziet er ook goed uit!

Studiemiddag Geo-informatie kent geen tijd?, vrijdag 17 september a.s, Utrecht.
De Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) en Geo-Informatie Nederland (GIN) organiseren op donderdag 17 september 2009 een studiemiddag over Temporele aspecten van geografische gegevens.
Meer info en inschrijven via http://www.geo-info.nl

Symposium beperkingen WKPB, donderdag 8 oktober 2009, Amsterdam.
Doel is om de mening van betrokken (overheids)partijen te peilen over de werking van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) en daarmee het ministerie van VROM te voeden voor een eventuele wetswijziging en de tweede tranche.
Inschrijven en meer info via http://www.gvi.amsterdam.nl/producten/wet_kpb/wkpb_symposium

GIN strategie dagen
Deze twee dagen zijn (helaas) achter de rug. Tijdens de tweede dag hebben een aantal actieve leden een bijdrage geleverd aan de discussie, waarvoor hartelijk dank! Het bestuur zal een concept strategieplan met een aantal stakeholders van Geo-Informatie Nederland bespreken. Het definitieve plan zal met de stukken van de ALV in december worden gedistribueerd.

Keynote sprekers GIN-Congres 2009 bekend
Met de toezegging van Ed Parsons, Geospatial Technologist bij Google, zijn alle keynote sprekers bekend van het GIN-congres, dat op 2 en 3 december 2009 in Jaarbeurs Utrecht gelijktijdig plaatsvindt met Geo-Info Xchange, hét platform voor geo-producten, -toepassingen en -diensten in Nederland. Eerder waren al toezeggingen ontvangen van Ed Nijpels, voorzitter van GeoBusiness Nederland, Sybilla Dekker, nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kadaster, Saskia Borgers, als nieuwe plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het Ministerie van VROM verantwoordelijk voor de geo-informatie in Nederland, en Elise van der Wulp van de Stichting Arbeidsmarkt Geo, die met de GO GEO campagne aankomend talent enthousiast maakt voor een geo-carrière.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,
Jw.

Jan Willem van Eck
Voorzitter Geo-Informatie Nederland

Blog: http://www.kortsteroutes.nl
Twitter via jwvaneck
E: jw.vaneck@geo-info.nl
I: http://www.geo-info.nl
Posted By Jan Willem van Eck

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS