Skip to content

Nieuw beleid voor gebruik #geonl

2012 April 1

Tijdens een recente bestuursvergadering van Geo-Informatie Nederland is het gebruik, en vooral het ongeoorloofd gebruik, van de hashtag #geonl ter sprake gekomen. Naar aanleiding van verschillende tweets, die de hashtag van de vereniging gebruiken, heeft het bestuur besloten een nieuw beleid voor deze hashtag op te stellen.

De volgende, nog niet volledige, lijst van tweets zullen in dat nieuwe beleid niet meer worden toegestaan:

 • Untweets: tweets die geen enkele relatie hebben met de vereniging of waar deze voor staat.
 • Persberichten tweets: organisaties/clubjes die twitter als een persberichten service gebruiken.
 • Happy tweets: medewerkers van deze organisaties /clubjes, die deze pr-tweets doorsturen en #geonl blijven gebruiken in de retweet.
 • Kijk-mij-nu-op-deze-conferentie tweets: wij horen graag waar je mee bezig bent, maar niet 10 keer op een dag. 1 of 2 keer #geonl gebruiken is echt voldoende!

Tweets die wel #geonl mogen gebruiken zijn van het type:

 • Heb iets interessants gevonden, lees door op deze link
 • Vandaag vergadering over geo-iets, op de agenda staat xyz
 • Presentatie voorstel voor GIN Symposium ingediend; nu maar afwachten..
 • Vandaag nieuw beleidsplan open data opgeleverd. Hier te vinden.

Wij vragen uw begrip voor dit nieuwe beleid. Het bestuur van de vereniging zal zich binnenkort ook beraden op het sociale media gedrag van haar leden (en niet-leden) op LinkedIn. Vragen over dit nieuwe beleid kunnen in de LinkedIn groep worden gesteld.

One Response leave one →
 1. Nicole permalink
  April 1, 2012

  Belachelijk! Het gebruik van Social Media kan niet aan banden! #geonl is niet slim bezig! Daar ga je toch geen beleid op maken? Het gaat er juist om dat mensen ruimte kunnen geven aan hun eigen gedachten over alles! Het is niet zo dat het hier om bedreigingen gaat, wel?

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS