Skip to content

Nederland aan de Open Geo Data?

2011 June 13

Wederom een Open data bijeenkomst bijgewoond, afgelopen vrijdag, dit keer in Eindhoven. Ik was op tijd (…) voor de presentatie van Rufus Pollock van de Open Knowledge Foundation en mocht na de pauze met hem doorpraten. Zijn organisatie volg ik al een tijdje, op het onderwerp kom ik op een later moment terug. De andere sprekers van de dag had ik al eens eerder gehoord, vandaar dat ik mijn tijd besteed heb aan gesprekken, die wat meer de diepte hadden. Overigens alle hulde voor de winnaars!

Wat is Open data?

Daar vind je vanzelf meer informatie over, maar een goed begin is de blog van Frank Kresin en het TNO rapport Open Overheid. In weinig woorden: overheden zitten op bergen data, die voor andere ook interessant kunnen zijn. Burgers en bedrijven (en vaak andere overheden) zouden met weinig moeite deze data goed kunnen gebruiken. Je hebt voor het vrijgeven van data wel wat spelregels nodig, maar het vrijwegen is een kleine investering in moeite (op het laagste niveau is een copy/past actie naar een publieke website voldoende).

Waarom Open data?

Mogelijk ontstaan er door open data nieuwe toepassingen en nieuwe economische activiteiten, en dat is weer goed voor ons allemaal.  Minister Verhagen is er alvast positief over en heeft dat ook aan de kamer bericht. Het Europees perspectief is wel erg duidelijk.

Waar zijn we nu met Open data?

Er zijn wedstrijden en experimenten alom. Hack de overheid, Geo app in a day, Apps voor Amsterdam, Open data Rotterdam, Enschede roept zich uit tot Open data stad, GeoBusiness en IPO (de provincies) organiseerden een open data expeditie. Voor deze experimenten worden tijdelijk overheidsbronnen ter beschikking gesteld. Het is nu afwachten op actie, die het gehalte van de expedities overstijgt.

Waar zijn we nu met Open Geo data?

Naar mijn mening nog niet zo heel ver. Positief: veel van de voorbeelden die ik zie tijdens de Hack de overheid-achtige bijeenkomsten hebben een geo-gehalte: het gaat altijd om WAAR. De bestaande portalen voor geodata zijn nog wat lastig te gebruiken of onvoldoende vindbaar voor de wedstrijddeelnemers; zelf heb ik ze nog niet gezien.

Het open stellen van geodata kent ook zijn geo-perikelen. Voorbeelden daarvan zijn het niet vrijgeven van het Nationaal Wegenbestand (waartegen bezwaar is gemaakt door TNT en Falkplan) en het niet vrijgeven (tegen verstrekkingskosten) van bodemdata van de gemeente Amsterdam.

En verder? Map de overheid!

Hoe meer betrokkenheid en creativiteit bij (open) geodata, hoe beter! En met wat vaktermen te gooien: ik zie veel value creation & engagement, nog maar weinig  value capture. Het is wellicht daarvoor nog veel te vroeg en moeten we open data als een “leap of faith” zien.

We zijn er voor geodata ook nog lang niet, maar wat niet is kan alleen maar komen! Vanwege het grote geo-gehalte stel ik voor om de bijeenkomsten maar “Map de overheid” te noemen. Klinkt meteen een stuk sympathieker.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS