Skip to content

Klokkenluiders bij ESRI

2009 December 16
by Jw

de echte ziet er wat anders uit...

Mocht je ooit bij ESRI in Rotterdam op bezoek zijn geweest: er hangt een bel links in het midden (tussen de wereldbollen en de Wii, aan de Weena kant). Niet tegenaan lopen, anders stromen de kamers leeg. We gebruiken deze bel regelmatig om iets te vieren of te melden. Wie er aan de belt hangt kan verwachten dat alle ESRIanen even naar haar of zijn verhaal komen luisteren.

Deze dagen wordt er wat vaker geluid en voor een goede reden: klanten, die nieuw of opnieuw het vertrouwen geven aan ESRI door een opdracht te verlenen! Wat vieren we dan? De afsluiting van een verkoopproces en het begin van het waarmaken. Dat is gemakkelijker als men al wat langer vertrouwd is met de ArcGIS producten, een grotere uitdaging voor de complexere trajecten (maar laat die gerust komen). Wij willen graag meer gebruikers van geo-informatie succesvol maken!

Naar mij mening vieren we te weinig in Nederland, zo in het algemeen. We zijn niet van het prijzen of geprezen worden. Ik was het me weer bewust bij de prijsuitreiking aan het GeoFort, we moeten dit meer doen. Ere wie ere toekomt. Ik heb daarom ook graag het initiatief genomen voor een aantal koninklijke onderscheidingen (als we het nu toch over waardering hebben…). Maar goed, ik dwaal ik wat af. Geen wonder bij dit weer.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS