Skip to content

Inzoomen op de kaart, overigens…

2014 November 2
by Jw

Maak je wereld groter met Nemo

Tijdens het recente TYPO3 Congres in hoofdstedelijk –Maak je wereld groter met- Nemo mocht ik de mogelijke geografische dimensie van websites toelichten met een korte presentatie. Het leek me handig om er maar meteen openlijk voor uit te komen dat de website van Esri op Drupal is gebaseerd en ik zelf meer een WordPress fan ben – het leverde geen boe geroep uit de zaal op.

Mijn presentatie in een lange zin: Deze presentatie zoomt in op het gebruik van geografische data en legt uit hoe kaarten communiceren en informeren. Doordat er steeds meer open data voor iedereen ter beschikking komt, is het maken van kaarten laagdrempeliger geworden: U kunt heel gemakkelijk zelf zo’n verhaal met kaarten maken. En dat verhaal toevoegen aan uw website, passend binnen uw TYPO3 omgeving. In stenostijl:

Hoe kaarten informeren

Cartografische grammatica in 10 minuten. Net als taal een grammatica heeft, zo hebben diagrammen, symbolen, kaarten dat ook. Verschijnselen (variabelen) van kwantitatieve of kwalitatieve aard worden op verschillende manieren weergegeven. Als je een verkeerde methode voor visualisatie gebruikt, komt de kaartlezer bedrogen uit. Algemeen advies: gebruik twee of drie verschillende weergaven en bekijk welke het verschijnsel het beste weergeeft. – Ik had het boek van Bertin al klaargelegd, maar het was me toch iets te zwaar voor mijn rugzak.

Meer open data

Ongetwijfeld een van de grotere trends met impact op de visualisatie van data van recente datum. Ook al is er genoeg te klagen over open data in Nederland (ook weer heel Hollands), er is toch ook al het een en ander bereikt, bv met de open datasets van het Kadaster en recenter CBS. De eenmalig open data projecten zijn echt niet meer van deze tijd. Even www.opentopo.nl toegelicht en hoe Esri zelf omgaat met open data (bv door basiskaarten aan te bieden, die gemakkelijk inzetbaar zijn).

Maken van kaarten laagdrempeliger

Na wat redelijk professionele voorbeelden (Guardian, Zorgatlas, Waterschap Peel en Maasvallei, BNR) heb ik zelf een aantal voorbeelden op basis van open data van OC&W (scholen in Almere) uitgewerkt. Nadat ik de scholen ‘als punten op de kaart’ heb toegevoegd, heb ik de loopafstand van en naar de lagere scholen in kaart gebracht en ook de bereikbaarheid van de middelbare scholen onderzocht (bushalte in de buurt of niet). Deze vormen van ruimtelijk analyse zijn de professionals niet onbekend, nu zijn ze ook gemakkelijk via ArcGIS Online door een breder publiek te gebruiken.

En dat verhaal toevoegen aan uw website

Samen met Alternet maken we dit type kaarten nu ook beschikbaar in websites van o.a. de TYPO3 gebruikers. Ook al heb ik me redelijk aan de ‘instructie voor sprekers’ gehouden (“zo min mogelijk salespitch”), kon ik hier niet nalaten om de aanstaande workshop “Informatie delen via interactieve en toegankelijk kaarten” (9 en 16 december) te promoten (hier inschrijven). Het gebruik en de toepassing van de webrichtlijnen komen dan zeker nog aan de orde!

Inzoomen op de kaart from Jan Willem van Eck

 

De hele presentatie, nogmaals ik één zin: Websites communiceren vooral met tekst en beeld, maar als u kaarten toevoegt, dan worden websites interessanter voor bezoekers en wordt uw boodschap zelf ook krachtiger. – Na mijn eigen bijdrage kon ik helaas niet zo lang aanwezig zijn, hoewel ik graag nog even had rondgekeken. De presentatie over het CXS TYPO3 Neos door Rasmus Skjoldan – hij houdt niet van honden – was zondermeer boeiend en het product zelf maakte ook indruk (slideshare). Toch eens induiken voor een volgend project. 

Overigens: als je inzoomt op de kaart, dan wordt die kaart eigenlijk een andere kaart, en dat heeft consequenties voor wat je op die kaart kan projecteren. Gegevens die op een bepaalde schaal zijn ingewonnen, zijn niet zomaar naar een andere schaal te vertalen. Zo is het niet zo handig om de weerkaart (met data uit een grofmazige radar bron) over een gedetailleerde kaart met gebouwen te leggen. Alsof je daaruit kan afleiden dat het aan onze kant van de gracht nog mooi weer is en aan de overkant de regen al begint. Om die reden zal de geoefende webcartograaf het in-en uitzoomen voor de kaartlezer beperken.

En als typische zondagslaatherfstboswandelingsgedachte: als ik nu inzoom op de kaart, zie ik dan minder of juist meer, of meer van minder? Wordt vervolgd.

Scholen met bushaltes

Lopend naar school

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS