Skip to content

Het waren twee mooie dagen

2009 November 12
by Jw

GiN-logoVanavond hebben we informeel afscheid genomen van Henk als bestuurslid van Geo-Informatie Nederland. Met een lang avonddiner, op een plaats dichtbij de vergadering van morgen (bij het Kadaster). En hoe?

Het volgende leek me wel wat: we hebben allen vanuit het eigen perspectief een paar woorden gesproken over wat ‘goed’ en ‘minder goed’ is aan Henk. En we sloten af met een aan te bevelen cadeau. Ik stimuleer liever het goede in mensen, maar ieder heeft ook zijn minder goede kant. Vanaf mijn briefje: goed: enthousiast, Sense of history, veel plannen; minder goed: wel erg vaak onderweg, veel wilde plannen, ik versta hem niet altijd (en dat ligt evenveel aan mij).

Met onze kleine toespraken kwamen we de avond wel door. Dit was een vergadering helemaal in Henk’s stijl. Ik schat in dat het cadeau wordt: met een oude auto naar de Intergeo, met gezin, om te wandelen of te fietsen en dan ook met het bestuur ( en hun partners) van GIN. Dank aan Henk, het waren fantastische jaren. En helemaal weg ben jij ook niet. Je zal het oosten van Nederland zeker verder uitbouwen als geozwaartepunt.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS