Skip to content

Herrie om Flevoland

2011 October 14

Niet het eerst waar u mogelijk aan denkt, gewoon een vrijdagmiddagavond project(je). Op het Provinciaal Georegister heb ik wat open data gedownload van de provincie Flevoland en overgezet naar ArcGIS.com. Dat ging redelijk probleemloos. Er staat niet zo heel veel, maar wat er staat heeft met geluidszones te maken. Zo op het oog zijn de stilgebieden relatief ver van de geluidsproducerende zones verwijderd. De data behoeft nog enige interpretatie, maar het begin is er. Echter…

Ik mis nog wat informatie van het Rijk(rijkswegen) en vooral het spoor. Tenminste, dat is wel te vinden, maar (nog) niet als open data verkrijgbaar. Schiphol wellicht wel? Een compleet beeld van de herrie in Flevoland kan ik op deze manier nog niet krijgen.

Wat kan ik er nu mee? Het was maar zo’n idee dat ik tijdens het AppLab van Esri kreeg: zou ik op mijn smartphone geluid kunnen meten en dat aan locatie kunnen koppelen? Er zijn genoeg van dat type apps in de Marketplace te vinden (ik spreek Android), maar ik zag er niet één die ook een locatie vastlegt. Zouden die gegevens ook weer te relateren zijn aan de officiële geluidsmetingen? En is dat wel zinvol, en kan dat wel werken, en.. ach ja, vrijdagmiddag.

 


View Larger Map

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS