Skip to content

Geo in het HBO; meer, beter, anders!

2013 June 23

Op donderdag 20 juni was er een dag voor docenten van het HBO, georganiseerd door SAGEO op het GeoFort over “Geo in het HBO; meer, beter, anders!” (geo tot de macht drie). In het programma o.a. aandacht voor Arcadis en Geo, Onderwijs bij Van Hall Larenstein en de Hogeschool Utrecht, Vergelijking van open source/freeware tools, Geonovum, GeoSparc en de voordelen van open source web, doelen en activiteiten van OSGeo.

 

Mijn bijdrage aan de dag stond genoteerd als ‘De (online toekomst) van Geo’, wat ik heb vertaald naar ‘wat Esri graag wil bijdragen aan het onderwijs, in relatie tot een aantal relevante trends’. Het waarom: alle Esrianen hebben ook een opleiding genoten (sommigen zijn eeuwig student), we doen graag wat terug voor het onderwijs, we leren van de (soms scherpe) interactie en zien onze betrokkenheid als een investering in een gemeenschappelijke toekomst. Collega Evert Verveer vulde aan met wat het commercieel te betekenen heeft, mijn verhaal in grote lijnen:

 

Edu trends

Er is veel aan de hand in de wereld van opleiding en onderzoek. Ontwikkelingen zoals de Khan academy en Boundless zetten hoe studenten leren op z’n kop. Open Acces en Open Courseware zijn trends waarmee ook de Nederlandse hogescholen direct aan de slag kunnen gaan. En wat de denken van Massively Open Online Courses, zoals de opkomende over Maps and the Geospatial Revolution (begint op 17 juli, al 18.000 aanmeldingen!). Zou toch mooi zijn als we een dergelijke onderwijs initiatief vanuit Nederland kunnen opzetten? Hoeveel studenten zou je (willen) bereiken?

 

Esri’s bijdrage

Veel van deze ontwikkelingen vertalen we bij Esri in concrete acties. Het doel blijft om docenten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het lesgeven in de brede zin van het woord, en studenten te helpen met de voorbereiding op een carrière met/in GIS. Ook al hebben we geen standaard recept, er zijn wel hoop ingrediënten waarmee we het onderwijs graag willen ondersteunen.

Met het ArcGIS platform als uitgangspunt faciliteren we o.a. een Virtual Campus (109 trainingen zijn ‘omniet’), de Young Scholarship Award, de student meetup(s), de Esri GIS Conferentie en de Esri GIS Tech, gastlessen (over geo, maar ook over onderhandelen, strategie, etc), internships, begeleiding van afstudeerscripties, technologie briefings, bedrijfsbezoeken, etc.

 

de aanzuigende werking van Geo

Geo trends

Geo-informatie blijft groeien en het heeft impact op steeds meer werkvelden. Dat maakt geo ‘trendy’, maar het lijkt soms wel of organisaties (en personen) alleen de trends kiezen die in hun straatje passen. De volgende trends lijken mij lastig tegen te spreken: Open, 3D, Apps, Nu.

Open: open innovatie staat voor mij daar centraal, hoewel ik ook veel verwacht van open data.

3D: met 3D vieuwers in de browser en open 3D data zie ik hier een enorme versnelling.

Apps: we leven in een app wereld, waarbinnen de juiste vraag het beste antwoord krijgt. En vaak doet de locatie er toe.

Nu: ik bedoel daarmee realtime. Waar zijn objecten (sensors) en personen, hoe bewegen ze en wat is de mogelijke impact?

De ultieme uitdaging is natuurlijk het matchen van de edu trends met de geo trends!!

 

De dag eindige met een –te korte- discussie over een aantal stellingen. Ik heb wel wat commentaar op de andere presentaties (vooral die over het Esri ecosysteem, maar dat bleek achteraf een grapje), maar ik wacht daarmee totdat die presentaties ook online verschijnen.

Altijd goed om bij te praten tijdens een dag over ”meer geo in het onderwijs”. Nu nog wat praktisch regelen voor de student meetup tijdens de Esri GIS Conferentie (op woensdag 25 september, komt allen) en voor de winnaar van de Esri Young Scholar Award 2013….

 

On the esri contribution to the gis edu community from Jan Willem van Eck
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS