Skip to content

Nieuwe oceanen-basiskaart, gezaghebbende open geodata?

2011 June 26


Esri heeft een nieuwe kaart van de oceanen en kustgebieden uitgegeven en op ArcGIS.com ter beschikking gesteld. Uit de informatie is o.a. op te maken dat de kaart op de schalen van 1M tot 1:36.000 (?) te gebruiken is en basymetrische en altimetrische data bevat. Een active bijdrage aan open geodata.

Een uitnodigende kaart – om de oceanen verder te ontdekken. Dat er ook dalen (kloven) en bergen zijn in de zeeen en oceanen werd allang vermoed. Het was de HMS Challenger die tijdens een meetexpeditie dieptemetingen wereldwijd bepaalde. Het diepste punt (wat we nu kennen) is de Marianentrog. Dieper dan enige berg hoog is. Het is een wondere wereld daar beneden.

Ook deze kaart is een Community Map, een open, schaalbare en kaartbladloze kaart van de wereld. Het opvallende woord in de beschrijving vind ik “authoritative”: met autoriteit, van een autoriteit, autoritair? De vertaling vind ik lastig.

Autoritair? Dat heeft een negatieve klank. Niet flexibel, vanuit de hoogte, beter wetend (en met welk recht?). Dat kan toch niet bedoeld zijn hier.
Van een autoriteit? Dat klinkt als ‘van de overheid’. Dat hoeft het niet te zijn. Bedrijven zijn geen autoriteiten, maar kunnen wel authoritative data delen.
Met autoriteit? Met gezag? Als je ‘gezag’ heb om over een databron te mogen spreken? Kan ik me iets bij indenken. Maar het riekt wel naar de schijnbare grens tussen amateur en professional. Bij OpenStreetMap zijn releatief meer amateurs betrokken en dat databestand mag wereldwijd ook als gezaghebbend worden gezien.

Data van een gezaghebbende bron? Gezaghebbende open geodata? Het zijn maar wat losse gedachten, het hoeft ook niet in 1x uitgedacht te worden…Maar suggesties zijn altijd welkom.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS