Skip to content

Een GIN Avond

2011 February 7
by Jw

Een GIN avond?

Heb je die ook al? Niet echt; ik moet nodig mijn bijdragen aan GIN bijwerken, dus dan maar een avondje doorwerken. A.s. vrijdag is er een bestuursvergadering (teleconference), de volgende vergadering van het GIN Congres komt er vanzelf aan.

Gedaan: Voorstel voor samenwerking gestuurd naar

Cmedia over een samenwerking. GIN moet met alle partijen samenwerken en de geo-bladen hebben het al moeilijk genoeg.
De Bond van Kadasterpersoneel: een grote partner van de vereniging; Onderwerpen genoeg voor een sessie.
Geonovum; principe uitspraak om dit samen op te pakken. Nu een gesprek inplannen. De samenwerking mbt het GIN Symposium klikte erg goed.
Een sessie Geomarketing zit er aan te komen.
GeoBusiness Nederland wil twee sessie voor z’n rekening nemen!
Nog een paar sprekers uitgenodigd… dit komt wel goed

Bestuursacties:

Yep, ik loop achter. Ben blijven steken bij het redactiestatuut. Morgenavond weer een avond.

Toen ben ik maar even de MSGE mindmap gaan bijwerken….

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS