Skip to content

Een dagje duurzaam bij Esri

2010 December 2
tags:
by Jw

Vandaag heb ik aan het MVO plan van Esri gewerkt. Dat betekent concreet dat Groenbalans langs is geweest en dat we stappen zetten richting het uitrekenen van een CO2 footprint en een mogelijk compensatieplan. Dat gaan allemaal goed komen, volgens mij ontzien wij ons milieu al zo veel mogelijk. Maar wellicht mag het een onsje meer zijn.

Van een aantal (gewaardeerde) partners en klanten ontvangen wij vragen over duurzaamheid. Esri zal deze allemaal beantwoorden, al kan ik sommige (nog) geheel niet plaatsen. Dat we openbaar vervoer gebruiken/aanmoedigen, zuinig omgaan met energie (groene stroom etc), iets terug geven aan de maatschappij: het is mij helemaal duidelijk. Maar sommige vragen lijken wat minder van toepassing:

  • Volgt u de maatschappelijke discussie over kinderarbeid en andere sociaalgerelateerde onderwerpen? (Ja, maar niet echt actief)
  • Beschikt u over LevensFaseBewust beleid? (Ja; ik moest dat wel even navragen. Ben me nu meer bewust van mijn levensfase…;)
  • Werkt u samen met andere partijen aan innovatietrajecten? (JA, ik mag hopen dat wij nooit alleen innoveren, maar altijd met klanten en partners! Je kan natuurlijk wel open innovatie preken en dan zelf….)

Overigens heb je aan het dagje duurzaam niet zo veel. Duurzaam ondernemen voor één dag heeft geen effect….

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS